Card Back Card Front

Mix Zone מודיעין

תיאור כללי
עיר
מס’ מקומות
תמונת האולם
Mix Zone מודיעין
חדר הרצאות
במרכז העיר מודיעין, קרוב לרכבת...
מודיעין
36
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
Mix Zone מודיעין
חדר הרצאות
במרכז העיר מודיעין, קרוב לרכבת...
מודיעין
35
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
Mix Zone מודיעין
חדר סדנאות
במרכז העיר מודיעין, קרוב לרכבת...
מודיעין
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
Mix Zone מודיעין
כיתת לימוד
במרכז העיר מודיעין, קרוב לרכבת...
מודיעין
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
Mix Zone מודיעין
חדר ישיבות
במרכז העיר מודיעין, קרוב לרכבת...
מודיעין
12
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
Mix Zone מודיעין
כיתת לימוד
במרכז העיר מודיעין, קרוב לרכבת...
מודיעין
35
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
Mix Zone מודיעין
חדר הרצאות
במרכז העיר מודיעין, קרוב לרכבת...
מודיעין
36
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות

 

האתר מחבר בין קהילת מחפשי מרחבי למידה להשכרה לבעלי כיתות הלימוד, חדרי הישיבות, ההרצאות ואולמות הכנסים להשכרה. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות המפורסמות בו. מספר תוצאות החיפוש, מתאר את מספר השורות המתאימות למאפייני החיפוש ולא את מספר הכיתות הפיזיות. ייתכן שמספר תוצאות החיפוש עולה על מספר הכיתות הפיזיות במתחם או במתחמים המתאימים. מינעו אי נעימויות ובידקו בכל מתחם את הכיסוי הביטוחי לנזקי גוף וציוד. קיראו את תקנון האתר | מאמרים | מפת אתר
טלפון המוקד: 077-2304488