Card Back Card Front

אל סירקולו

תיאור כללי
עיר
מס’ מקומות
תמונת האולם
אל סירקולו
חדר סדנאות
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
חדר הרצאות
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
אולם כנסים
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
לגיבוש חברה ואאוטדור-ODT
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
כיתת לימוד
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
חדר ישיבות
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
20
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
אולם לאירוע פרטי
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
כיתת לימוד
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
אולם לאירוע פרטי
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
חדר ישיבות
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
20
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
אולם כנסים
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
חדר הרצאות
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
חדר סדנאות
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
לגיבוש חברה ואאוטדור-ODT
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
אולם לאירוע עסקי
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אל סירקולו
אולם לאירוע עסקי
בגבעת שמואל, קרוב לאוניברסיטת בר אילן...
גבעת שמואל
80
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות

 

האתר מחבר בין קהילת מחפשי מרחבי למידה להשכרה לבעלי כיתות הלימוד, חדרי הישיבות, ההרצאות ואולמות הכנסים להשכרה. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות המפורסמות בו. מספר תוצאות החיפוש, מתאר את מספר השורות המתאימות למאפייני החיפוש ולא את מספר הכיתות הפיזיות. ייתכן שמספר תוצאות החיפוש עולה על מספר הכיתות הפיזיות במתחם או במתחמים המתאימים. מינעו אי נעימויות ובידקו בכל מתחם את הכיסוי הביטוחי לנזקי גוף וציוד. קיראו את תקנון האתר | מאמרים | מפת אתר
טלפון המוקד: 077-2304488