Card Back Card Front

רגב גוטמן

תיאור כללי
עיר
מס’ מקומות
תמונת האולם
רגב גוטמן
חדר סדנאות
בבית סילבר...
רמת גן
20
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
רגב גוטמן
חדר ישיבות
בבית סילבר...
רמת גן
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
רגב גוטמן
חדר הרצאות
בבית סילבר...
רמת גן
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
רגב גוטמן
כיתת לימוד
בבית סילבר...
רמת גן
20
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
רגב גוטמן
כיתת לימוד
בבית סילבר...
רמת גן
20
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
רגב גוטמן
חדר הרצאות
בבית סילבר...
רמת גן
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
רגב גוטמן
חדר ישיבות
בבית סילבר...
רמת גן
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
רגב גוטמן
חדר סדנאות
בבית סילבר...
רמת גן
20
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות

 

האתר מחבר בין קהילת מחפשי מרחבי למידה להשכרה לבעלי כיתות הלימוד, חדרי הישיבות, ההרצאות ואולמות הכנסים להשכרה. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות המפורסמות בו. מספר תוצאות החיפוש, מתאר את מספר השורות המתאימות למאפייני החיפוש ולא את מספר הכיתות הפיזיות. ייתכן שמספר תוצאות החיפוש עולה על מספר הכיתות הפיזיות במתחם או במתחמים המתאימים. מינעו אי נעימויות ובידקו בכל מתחם את הכיסוי הביטוחי לנזקי גוף וציוד. קיראו את תקנון האתר | מאמרים | מפת אתר
טלפון המוקד: 077-2304488