Card Back Card Front
X
נמצאו 44 תוצאות חיפוש
תיאור כללי
אזור
מס' מקומות
תמונת האולם
מכללת טוב
כיתת לימוד
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתת לימוד
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב: רמת החייל, נאות אפקה, רמת אביב
33
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתת לימוד
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
המרכז והשרון
33
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת לימוד
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב יפו (הכל)
50
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
חדר הרצאות
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי...
תל אביב יפו (הכל)
40
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתת לימוד
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב יפו (הכל)
33
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
חדר ישיבות
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת לימוד
מול תחנת רכבת לב המפרץ...
הצפון: חיפה
35
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
חדר סדנאות
מול תחנת רכבת לב המפרץ...
הצפון: חיפה
35
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
חדר הרצאות
מול תחנת רכבת לב המפרץ...
הצפון: חיפה
60
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
חדר הרצאות
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
אולם כנסים
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
המכללה למנהל הקמפוס האקדמי
כיתת מחשבים
מתחם חניה גדול, תחנות אוטובוס קרובות במרחק הליכה ותחנת רכבת במרחק נסיעה קצר
המרכז: ראשון לציון, לוד, מודיעין
עד 45
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
המכללה למנהל הקמפוס האקדמי
אולם לאירוע עסקי
מתחם חניה גדול, תחנות אוטובוס קרובות במרחק הליכה ותחנת רכבת במרחק נסיעה קצר
המרכז: ראשון לציון, לוד, מודיעין
בין 100-200
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
המכללה למנהל הקמפוס האקדמי
חדר הרצאות
מתחם חניה גדול, תחנות אוטובוס קרובות במרחק הליכה ותחנת רכבת במרחק נסיעה קצר
המרכז: ראשון לציון, לוד, מודיעין
מ- 20 ועד מעל 500 באודיטוריום
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
חדר הרצאות
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב מרכז ואיזור עזריאלי
40
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
חדר הרצאות
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב מרכז ואיזור עזריאלי
50
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
כיתה היברידית
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
כיתה היברידית
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
השרון: כפר סבא
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
חדר הרצאות
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
השרון: כפר סבא
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
כיתת לימוד
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
השרון: כפר סבא
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
חדר ישיבות
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
השרון: כפר סבא
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת מחשבים
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב מרכז ואיזור עזריאלי
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתת לימוד
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב: רמת החייל, נאות אפקה, רמת אביב
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתה היברידית
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב: רמת החייל, נאות אפקה, רמת אביב
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתה היברידית
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת לימוד
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב מרכז ואיזור עזריאלי
50
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
אולם כנסים
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
השרון: כפר סבא
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת מחשבים
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב יפו (הכל)
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת לימוד
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב יפו (הכל)
40
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת לימוד
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב מרכז ואיזור עזריאלי
40
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת לימוד
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב יפו (הכל)
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
כיתת לימוד
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי ומרכבת השלום...
תל אביב מרכז ואיזור עזריאלי
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
אורין שפלטר השכלה פיננסית
חדר הרצאות
במרחק הליכה של 5 דקות מקניון עזריאלי...
תל אביב יפו (הכל)
50
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
כיתת מחשבים
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
השרון: כפר סבא
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
מכללת טוב
כיתת מחשבים
במיקום מרכזי, בסמוך לרכבת ולתחבורה ציבורית...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתה היברידית
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב יפו (הכל)
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
חדר סדנאות
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב יפו (הכל)
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
חדר סדנאות
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב: רמת החייל, נאות אפקה, רמת אביב
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
חדר סדנאות
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב יפו (הכל)
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
חדר סדנאות
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
תל אביב: רמת החייל, נאות אפקה, רמת אביב
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
כיתה היברידית
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
המרכז והשרון
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
חדר סדנאות
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
המרכז והשרון
15
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות
קמפוס מכון מגיד בתל-אביב
חדר סדנאות
בלב שכונת נאות אפקה בתל אביב...
המרכז והשרון
30
למידע
נוסף
ופרטי
התקשרות

 

האתר מחבר בין קהילת מחפשי מרחבי למידה להשכרה לבעלי כיתות הלימוד, חדרי הישיבות, ההרצאות ואולמות הכנסים להשכרה. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות המפורסמות בו. מספר תוצאות החיפוש, מתאר את מספר השורות המתאימות למאפייני החיפוש ולא את מספר הכיתות הפיזיות. ייתכן שמספר תוצאות החיפוש עולה על מספר הכיתות הפיזיות במתחם או במתחמים המתאימים. מינעו אי נעימויות ובידקו בכל מתחם את הכיסוי הביטוחי לנזקי גוף וציוד. קיראו את תקנון האתר | מאמרים | מפת אתר
טלפון המוקד: 077-2304488